سایت سازان برتر
فروشگاه رسمی دامنه های رُند و انحصاری ایرنیک

استخدام

شماره : ___________
تاریخ : ___________

بسمه تعالی

قرارداد بهینه سازی وبسایت (سئو)

به موجب ماده 10 قانون مدنی کشور، این قرارداد که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است، فی ما‌بین ___________ به نمایندگی آقای ___________ به عنوان __________________ و آدرس پست الکترونیک ___________ که از این پس کارفرما نامیده می‌شود، از یک سو و گروه طراحی وب سایت وب دیزاین به مدیریت________ ، فرزند ___، شماره ملی ___________ و شماره تلفن: ___________ که از این پس کارگزار نامیده می‌شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است منعقد می گردد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
ماده 1- موضوع قرارداد
طراحی سایت – گرافیک – امکانات – تامین امنیت – پشتیبانی با دامنه پنج ساله ir و500مگا بایت فضا

ماده 2- مبلغ حق الزحمه قرارداد
هزینه طراحی وب سایت ___________با مشخصات ذکر شده در ماده 1، به عدد __________ریال و به حروف‌‌‌‌‌‌ ___________ ریال میباشد، که کارفرما موظف است 50 درصد آن همزمان با عقد قرارداد و ما بقی آن همزمان با تحویل پروژه و تنظیم صورت جلسه به کارگزار پرداخت نماید.
ماده 3- مدت انجام قرارداد
مدت قرارداد یا زمان تحویل وب سایت بطور کامل به مدت ............ روز کاری می باشد و شروع زمان‌ بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت، پیش پرداخت از سوى کارفرما به کارگزار و نیز تحویل اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.
ماده 4- تعهدات کارفرما
1-4) کارفرما متعهد می شود مبالغ قرارداد را مطابق ماده 2 پرداخت نماید.
2-4) از آنجایی که نام کاربری و رمز عبور پنل مدیریت وب سایت طراحی شده پس از پرداخت کل هزینه، به کارفرما تحویل داده می شود و کارفرما توانایی تغییر آن را خواهد داشت، بنابراین حفظ و حراست از این نام کاربری و رمز عبور به عهده کارفرما می باشد.
3-4) کارفرما متعهد می گردد اطلاعات و مدارک مورد نیاز کارگزار را حداکثر 3 روز بعد از عقد قرارداد تعیین نموده و به کارگذار تحویل دهد. بدیهی است تاخیر در تحویل این اطلاعات، به همان میزان مدت اجرای قرارداد مذکور در ماده 3 را افزایش خواهد داد. حداکثر تاخیر مجاز پس از عقد قرارداد 10 روز می باشد.
4-4) درج هرگونه محتوای غیر مجاز و نامشروع بر اساس قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین جاری حکومت جمهوری اسلامی ایران، توسط کارفرما غیرمجاز بوده و کارگذار هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.
5-4) کارگزار حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را در قسمت پا صفحه (footer) امضاء نماید.
6-4) چنانچه بعد از تایید نمونه اولیه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا میباشد،کارفرما انجام تغییراتى را در نمونه اولیه درخواست نماید، ملزم به پرداخت هزینه اى مرتبط بر انجام تغییرات که توسط کارگذار اعلام میگردد میباشد.
7-4) چنانچه کارفرما پس از تایید اولیه، قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به کارگذار خواهد بود.
ماده 5- تعهدات کارگزار
1-5) کارگزار متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده 3 به کارفرما تحویل نماید.
2-5) کارگزار موظف به حفظ و نگهداری اطلاعاتی که از طرف کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه ارئه شده می‌باشد و حق انتقال به غیر را ندارد.
3-5) کارگزار متعهد میگردد آموزش های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما در شهر ساوه به همراه یک فایل آموزشی ارائه نماید.
4-5) کارگذار متعهد میگردد نام کاربری ، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار نماینده کارفرما قراردهد.
5-5) نحوه اجرا و برنامه نویسی وب سایت به صلاحدید کارگذار می‌باشد و کارفرما در نهایت باید خروجی صحیح و بدون هیچگونه ایرادی را دریافت نماید.
6-5) کارگذار متعهد می‌گردد، در صورت دریافت درخواست کتبی یا شفاهی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در ماده 2 ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را در صورت صلاحدید اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.

ماده 6- حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است و در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می‌گردد.
ماده 7- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر
هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوستهای مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.
ماده 8- فسخ قرارداد
قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.
1-8)  قصور در پرداخت به موقع توسط کارفرما که به موجب آن، قرارداد می تواند از سوی کارگزار فسخ و کارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ کار انجام شده توسط کار گزار به اضافه خسارات احتمالی حاصله به کارگذار می باشد.
2-8) قصور کارگذار در تحویل به هنگام کار که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به کارگذار پرداخت شود و در مقابل کارگذار نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
3-8) توافق طرفین قرارداد.

ماده 9 - گارانتی و پشتیبانی سایت
سایت شهرداری زاویه به مدت 2 ماه گارانتی از طرف کارگزار می باشد و جهت انجام فعالیت های پشتیبانی بعد از مدت گارانتی کارفرما باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی و مدیریت وب سایت با کارگزار و یا با هر کس دیگری منعقد نماید.
کارگزار ضمانت می‌کند که وب سایت از کیفیت بالایی برخوردار بوده و عاری از هرگونه نقص می‌باشد و وب سایت با استفاده از همه مرورگرها قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.
تبصره: نسخه های قدیمی تر از نسخه 8 اینترنت اکسپلورر شامل بند فوق نمی شوند.
ماده 10- فورس ماژور:
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و ...) هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگذار نخواهد بود.
ماده 11- نسخ قرارداد
این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و در تاریخ ________در 11 ماده، به زبان فارسی در 4 برگ و در دو نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می‌باشند.


رسید :
اینجانب ............................... به عنوان نماینده کارگزار در تاریخ ............................ مبلغ ............................... ریال به عدد و به حروف .................................................................. ریال از نماینده کارفرما آقای / خانم ....................................... به عنوان پیش پرداخت دریافت نمودم. امضا نماینده کارگزار

اینجانب ............................... به عنوان نماینده کارگزار در تاریخ ............................ مبلغ ............................... ریال به عدد و به حروف .................................................................. ریال از نماینده کارفرما آقای / خانم ....................................... به عنوان باقیمانده صورت حساب طراحی دریافت نمودم.

نماینده کارفرما نماینده کارگزار                  
امضا نماینده کارگزار                  

تاریخ:                      

درباره ما

  • سایت سازان برتر

    "سایت سازان برتر" فعالیت خود را در حوزه اینترنت و تجارت الکترونیک و فروش هاست آغاز نمود|با توجه به روند رو به رشد اینترنت در ایران و صنعت طراحی وب سایت در دنیا "سایت سازان برتر" بر آن شد تا در حوزه های مختلف از طراحی وب سایت های استاتیک و داینامیک تا طراحی گرافیکی و لوگو و همچنین انیمیشن های تحت وب فعالیت خود را ادامه بدهد|"سایت سازان برتر" و تعدادی از پرسنل این مجموعه با شرکتهای بزرگی همچون "گوگل" همکاری و تعامل سازنده ای در پیشبرد و احقاق تمامیت شغلی همیدیگر ایفا می کنند|در "سایت سازان برتر" اول از همه دادن آگاهی و اطلاعات به مشتریان برای ما از هر نکته ای مهمتر می باشد چرا که مشتری در این حوزه باید اطلاعات کاملی از وب سایتی که قرار است در آینده داشته باشد را کسب نماید و سپس با اطمینان بیشتری قرارداد وب سایت خود را منعقد نماید|"سایت سازان برتر" با افتخار نمونه کارهای خود را که با بالاترین کیفیت و استاندارد طراحی شده است را به همه مشتریان دیگر خود معرفی مینماید|این کیفیت واقعا اتفاقی نیست بلکه از حساسیت ما بر روی تمامی پروژه های و سفارش های گرفته شده نشعت می گیرد.

    دنبال کنندگان ۳ نفر
    این وبلاگ را دنبال کنید

سایت سازان برتر

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

محصولات وب

سایت سازان برتر

سایت سازان برتر

پیشرو در ارائه خدمات سایبری سئو و بهینه سازی وب سایت فروشگاه رسمی دامنه های رُند و انحصاری ایرنیکIR.

ارتباط با تیم واحدهای پشتیبان سایت